Alevi İslam Şaha Giden Yol

Zâhirî ve Bâtınî Yönleriyle Alevi İslam İnancı

Anadolu coğrafyasında 1071 tarihinden sonraki Haçlı Seferleri, Malazgirt savaşı ile 1512 tarihine kadar olan bu arayı incelediğimiz zaman birçok hakikatin gözler önüne serildiğini görüyoruz.

Şöyle ki, Miladi 700 yıllarından 1100 yıllarının sonuna kadarki zaman içersinde On İki İmamların çocukları ve onlara inanıp Ehl-i Beyt Tasavvuf inancını yaşayan toplum, Sünni Vahabi Emevilerin inanç mensuplarından gördüğü zulüm ve katliamlardan dolayı; Arabistan’dan Mısır’a, Türkmenistan’a, Azerbaycan’a, Tacikistan’a ve Rum Diyarı denilen Anadolu topraklarına kaçarak kurtulmaya çalışmışlar. Arap yarımadasından kaçan Seyyid-i Saadet, Evlad-ı Resul çocukları, yerleştikleri bu memleketlerde ilmi seviyede Ehl-i Beyt Tasavvuf inancını yaşatarak çevresinde etkili olmuşlar. Programlı bir eğitim sistemi olmadığı için görülüyor ki Fazla bir etki yaratamamışlar.