Erkânname

Erkanname Aleviliğin İslam Yorumu ve Alevi Erkanları Alevi İnancına Vurulan Tarihi Darbele

Bu kitabın üçüncü ve genişletilmiş baskısında, Arap Yarım Adasına İslamiyet’in gelişinden başlayan Hz. Muhammed’in devri, dört Halifenin ve İmam Hasan’ın Halifelik devri, İmam Hüseyin ve Kerbela’nın özeti, Kerbela’dan sonra Ehlebeyt soyunun gördüğü zulüm, Karmatilik, 12 İmamlar’ın hayatı. 15’inci ve 16’ıncı yüz yılda ki Alevi soy kırımı, yedi Ulu Ozanların hayatları gibi konular içermektedir.

Bunun haricinde bir Alevi’nin bilmesi gereken bilgiler ele alınmıştır. Bunlar Aleviliğin ve Kızılbaşlığın tanıtımı, Alevi İslam anlayışı, Alevi tasavvuf inancında ki Mürşit’liğin, Pir’liğin, Rahber’liğin, Talip’liğin, Müsahip’liğin ve Dört kapı kırk makamın tanıtımı, Muharrem ayının kutsallığı, oruç ve matemin anlamı, Kurban Bayramı kutsallığı, Toplumlara göre Nevruz Bayramı, Alevilerle Hızır orucu, Hıdırellez bayramı gibi konuları kapsamaktadır.