İmam Riza Türbesi

İmam Riza Türbesi Ziyaret ve İran Anılarım

Türklerle İranlıların arasında binlerce yıla dayanan sarsılmaz bir kardeşlik bulunmaktadır. Selçuklu Türk İmparatorluğunun kurulduğu geliştiği topraklar, İran Topraklarıdır. Orada Türklerle İranlılar, yani Farslar ile güçlü birliktelik kurarak, 1071’de aralarına Anadolu’yu da katarak, asırlarca bu kardeşliği sürdürmüşler. İran’da gelişen Selçuklu Devleti Anadolu’ya gelerek, burada Anadolu Selçuklu devletini de kurmuş ve  nice yüzyıllar birlikte yaşamışlardır. İran ve Türkiye tarihini birlikte incelediğimizde o zaman, toplumsal ilişkileri sağlayabiliriz. Asıl gerçekleri daha iyi anlayabiliriz.

Bu konuda örnek bir çaba harcayan, deyim yerindeyse alan araştırması yapan, Seyyid Derviş Tur Dede’nin, bizzat İran’a giderek İran toplumunun yapısını, inanç ve sosyal açıdan yaşamını incelediği anlaşılmaktadır. İran’da Türk ve Farsi kardeşlerle yakın ilişki kurup, onları inceleyen, incelediğini ve görüşlerini yazılı anılar haline getiren Seyyid Derviş Tur Beyefendi’yi gönülden kutluyorum. Bu çalışması ile Türk ve İran kardeşliğinin birlik temeline gerçekçilik harcını ilk koyanlardan biri oluyor.

Bu nedenledir ki Sayın Derviş TUR’un anıları, bu konuda gerçeği arayanlara ve araştırma yapacak birçok canlarımıza örnek bir başlangıç olur ümidiyle, saygılarımı sunarım.

Araştırmacı Yazar Haydar Kaya